Agenda:

KennisLink focust op milieu, gezondheid en logistiek
(02-01-2007)
KennisLink  wil een belangrijke focus leggen op drie essentiële clusters. Het gaat om gezondheid, logistiek en milieu. Uiteraard sluit dat niet uit dat bedrijven ook met andere R&D-vragen terecht kunnen bij KennisLink.
We zijn ervan overtuigd dat er rond gezondheid, logistiek en milieu heel wat interessante knowhow of concrete behoeftes zitten bij het bedrijfsleven. Het is onze taak om die te matchen met de onderzoekstrajecten van onze vorsers.

Vandaag zijn we met KennisLink alle kennis binnen de clusters milieu, gezondheid en logistiek aan het groeperen in functie van het onderzoeksterrein. De input die we daarbij krijgen vanuit het bedrijfsleven is essentieel. We zijn zowel geïnteresseerd in de bestaande kennis als in de concrete behoeften en toepassingen ervan. Vanuit de Associatiezijde brengen we in kaart waar we mee bezig zijn en in deze drie domeinen stellen we ons vooral op als vragende partij voor concrete input van actuele problemen vanuit het bedrijfsleven. 

Wat zijn dan mogelijke voorbeelden van concrete toepassingen binnen elk van die drie clusters? : 

Voor de cluster gezondheid zijn we onder andere geïnteresseerd in bedrijven die werken met of behoefte hebben aan technologie rond monitoring en diagnose op afstand. Daar liggen heel wat opportuniteiten. 

Wat logistiek betreft, zijn we ondermeer geïnteresseerd in ICT-toepassingen die het hele logistieke proces kunnen helpen optimaliseren. 

Voor de cluster milieu, tot slot, kunnen bedrijven die actief zijn in de zachte bodemsanering, door aanplantingen bijvoorbeeld, of die technologieën hebben rond water- en luchtkwaliteit ons een heel eind vooruit helpen, en omgekeerd.

ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. http://europa.eu.int/esf