Doorzoek onze database naar bedrijfsbehoeften!

Bedrijfsbehoeften kunnen in het Nederlands of in het Engels beschreven zijn. Zoek dus liefst zowel in het Nederlands als in het Engels.

Voor ondernemingen is informatie over hun R&D meestal confidentieel. Om die reden kunnen wij op deze website niet alle details van een bedrijfsbehoefte weergeven.

Als uw zoekactie niet het gewenste resultaat oplevert, contacteer KennisLink. Wij helpen u actief bij het zoeken naar bedrijven.

ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. http://europa.eu.int/esf