KennisLink partners

KennisLink is een initiatief van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in samenwerking met de Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen . KennisLink ontvangt financiele steun van het ESF .

De Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) heeft als partners de Universiteit Antwerpen, de Hogere Zeevaartschool, de Hogeschool Antwerpen, de Karel de Grote-Hogeschool en de Plantijn-Hogeschool. De Antwerpse universitaire associatie verstrekt niet alleen onderwijs op het hoogste niveau, maar verricht eveneens kwalitatief hoogstaand onderzoek, zowel fundamenteel als praktijkgericht. Zij beschikken over een brede waaier aan kennis, expertise en competenties waarmee ondernemingen hun voordeel kunnen doen.

ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. http://europa.eu.int/esf