KennisLink, uw netwerklink met het bedrijfsleven.

Bent u op zoek naar ondernemingen die geinteresseerd kunnen zijn in uw onderzoek? Kijk dan onder bedrijfsbehoeften.

Waarom netwerken met ondernemingen ?

Zowel de Europese als de Vlaamse overheid geven in hun beleid hoge prioriteit aan innovatie. Om innovatie te stimuleren stellen zij sterk toegenomen middelen beschikbaar voor onderzoek. De valorisatie van het onderzoek en de kennistransfer naar ondernemingen, KMO's in het bijzonder, staan hierbij voorop. Samenwerking met bedrijven is dan ook een cruciale voorwaarde voor de toekenning van deze onderzoeksfondsen. Daarom is het voor de onderzoeker essentieel om een goed gestructureerd netwerk met de industrie op te bouwen.

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Om een sterk netwerk uit te bouwen is veel tijd nodig. En de keuze van de ondernemingen die u opneemt in het netwerk rond uw onderzoeksgroep is uiterst belangrijk. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland beschikt over een uitgebreid netwerk van ondernemingen. Bovendien bieden zij bedrijven een brede waaier van op maat gemaakte diensten aan, ondermeer op gebied van innovatie. Zij kunnen daarom op een gestructureerde manier een specifieke doelgroep van bedrijven benaderen.

KennisLink

Om een brug te slaan tussen onderzoekers en ondernemers heeft de Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen samen met Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland het project KennisLink opgestart. KennisLink heeft als opdracht om onderzoekers te ondersteunen bij het samenstellen van hun netwerk met ondernemingen. Uw onderzoeksgroep speelt hierbij een centrale rol. KennisLink stelt samen met u een profiel op van uw onderzoeksgroep. Hierin wordt duidelijk aangegeven welke uw behoeften zijn ten opzichte van netwerking met bedrijven. Op basis hiervan gaat KennisLink gericht op zoek naar geschikte bedrijven binnen de portfolio van Voka. Wanneer een match wordt gevonden, introduceert KennisLink het bedrijf. Indien u dat wenst, is KennisLink eveneens bereid netwerkevenementen te organiseren. Dit kunnen afhankelijk van uw netwerkbehoefte formele of informele ontmoetingen zijn. Indien u samen met een of meerdere bedrijven een project start rond kennistransfer, brengt KennisLink u in contact met diensten die u adviseren en ondersteunen om een optimale financiering te bekomen.

Voordelen:

  1. Duidelijk contactpunt en individuele benadering. KennisLink vertrekt vanuit de behoefte van uw onderzoeksgroep.
  2. KennisLink doet het (net)werk. U maakt contact met voor u interessante bedrijven. KennisLink onderneemt gerichte netwerkactiviteiten.
  3. Begeleiding op maat bij uw samenwerking met bedrijven. Intensieve begeleiding voor optimale financiering. Professionele opvolging.

KennisLink achtergrond

De Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen beschikt over een uitgebreide waaier van kennis, expertises en competenties waarvan bedrijven gebruik kunnen maken om effectief innovaties door te voeren. Voka beschikt over een uniek netwerk van innovatieve bedrijven. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) hebben de Associatie van de Universiteit & Hogescholen Antwerpen en Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland daarom de handen in elkaar geslagen en samen het project KennisLink opgericht. KennisLink ontvangt financiële steun van het ESF en is van start gegaan in mei 2005.

ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. http://europa.eu.int/esf