KennisLink, de juiste link voor uw R&D

Bent u op zoek naar R&D-competenties om uw innovatieve plannen te realiseren? Kijk dan in onze onderzoekscompetenties.

Waarom onderzoek en ontwikkeling?

Onderzoek en ontwikkeling zijn essentieel voor het succes van uw onderneming. Uw bedrijf kan zo beter inspelen op de behoeften en trends in de markt. Bovendien blijft u op die manier een stap voor op uw concurrenten.

De Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA)

Maar onderzoek en ontwikkeling hebben een prijskaartje. Het vergt tijd en bovendien is resultaat nooit verzekerd. De Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen verstrekt niet alleen onderwijs op het hoogste niveau, maar verricht eveneens kwalitatief hoogstaand onderzoek, zowel fundamenteel als praktijkgericht. Zij beschikken over een brede waaier aan kennis, expertise en competenties waarmee ondernemingen hun voordeel kunnen doen. KennisLink kan u professioneel begeleiden om hiervan gebruik te maken.

KennisLink

Om ondernemingen in staat te stellen gebruik te maken van de kennis en competenties die beschikbaar zijn bij de Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen, heeft Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland samen met deze associatie het project KennisLink opgestart. KennisLink heeft als opdracht om ondernemingen te ondersteunen bij het invullen van hun R&D behoefte. Het uitgangspunt is uw bedrijf zelf en zijn succes. KennisLink stelt eerst samen met u een profiel op van uw bedrijf. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat de externe R&D behoeften zijn van uw bedrijf. Op basis hiervan gaat KennisLink op zoek naar geschikte competenties binnen zijn portfolio van Antwerpse kenniscentra. Indien een match wordt gevonden, introduceert KennisLink het lab of onderzoeksgroep waarin deze competentie zich bevindt. Indien u uw voordeel wil doen met deze competentie, is KennisLink graag bereid u te begeleiden in het traject van samenwerking met de kennisinstelling. U krijgt een professionele opvolging.

Voordelen:

  1. Duidelijk contactpunt en individuele benadering. KennisLink vertrekt vanuit de behoefte van uw bedrijf.
  2. KennisLink doet het zoekwerk. U maakt kennis met een voor u interessante competentie.
  3. Begeleiding op maat. Professionele opvolging.

KennisLink achtergrond

In het kader van Routeplan 2012 ontwikkelt de werkgroep innovatie van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland een reeks initiatieven om synergieën tot stand te brengen tussen ondernemingen en de Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Deze kennisinstellingen beschikken over een uitgebreide waaier van kennis, expertises en competenties waarvan bedrijven gebruik kunnen maken om effectief innovaties door te voeren. Bovendien beschikt Voka over een uniek netwerk waarop innoverende bedrijven beroep kunnen doen. Met de steun van het ESF hebben Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en de Associatie van de Universiteit & Hogescholen Antwerpen daarom de handen in elkaar geslagen en samen het project KennisLink opgericht.

ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen. http://europa.eu.int/esf